Klientům smluvní pojišťovny je logopedická péče hrazena ze zdravotního pojištění na základě doložené žádanky od pediatra, praktického lékaře či specialisty. 

Klientům nesmluvních pojišťoven je logopedická péče poskytována za přímou platbu dle aktuálního ceníku (viz ceník služeb). 

NABÍDKA SLUŽEB

Vstupní logopedické vyšetření

Individuální logopedická terapie 

Lékařská zpráva/potvrzení přihlášky na SŠ/VŠ

Telefonická/online konzultace Maxík - stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou


CENÍK

Vstupní logopedické vyšetření                                                                       1000 Kč

30 minut logopedické terapie                                                                          400 Kč

45 minut logopedické terapie                                                                          600 Kč                                                                                                

15 minut telefonické/online konzultace                                                         200Kč 

Potvrzení přihlášky ke studiu na SŠ/VŠ, lékařská zpráva                             400 Kč

 


1 individuální lekce programu Maxík /celý kurz Maxík (15 lekcí)     350 Kč / 4500 Kč
 


* uvedené ceny zahrnují  pomůcky a pracovní materiály

* ošetřujeme pouze předem objednané klienty 

* v případě, že se nemůžete na objednaný termín dostavit, je třeba se omluvit a to telefonicky, formou SMS či e-mailem nejpozději 8 hodin před sjednaným termínem. V případě, že se neomluvíte včas, bude vám terapie, na kterou se nedostavíte, účtována dle ceníku zdravotnického zařízení. 

* vyhrazujeme si právo odmítnout ošetřit klienta, který je pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, rovněž tak klienta, který má zánět horních cest dýchacích, chřipkové onemocnění, angínu či jiná infekční onemocnění.