LOGOPEDIE U DOSPĚLÝCH A SENIORŮ

  • narušená artikulace hlásek
  • narušená plynulost řeči - koktavost, breptavost
  • získané poruchy řeči po cévní mozkové příhodě, úrazech, onemocněních - obtíže s řečí, jazykem, čtením, psaním (dysartrie, apraxie, afázie,...)
  • kognitivně-komunikační deficit (neurodegenerativní onemocnění)
  • poruchy hlasu