KLINICKÁ LOGOPEDIE BRABCOVÁ

KLINICKÁ LOGOPEDIE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ


MÁ CESTA KE KLINICKÉ LOGOPEDII

V rámci studia jsem absolvovala studijní programy Speciální pedagogika (s hlavním zaměřením na logopedii, surdopedii a specifické poruchy učení) a Speciální pedagogika pro učitele (s hlavním zaměřením na péči o osoby s kombinovanými vadami). Současně se studiem jsem pracovala jako asistent pedagoga v předškolním zařízení a následně krátce jako pedagog v MŠ. Poté se mi naskytla možnost plně se věnovat svému oboru a v průběhu několika let jsem absolvovala předatestační přípravu v oboru klinická logopedie, kterou jsem úspěšně zakončila atestační zkouškou. Nyní již osmým rokem působím jako klinický logoped v privátní ambulanci klinické logopedie.  

ABSOLVOVANÉ KURZY

Afázie I
Afázie II
Afaziologie A
Afaziologie B
Balbuties I, II
 Terapie orální pozice
Bazální stimulace
Dysartrie u dětí s DMO
Dyslalie
Edukace a reedukace hlasu
Funkční poruchy hlasu
Hlas
Klinická neurologie pro klinické logopedy
Míčková facilitace pro terapeuty
Myofunkční terapie
Neurogenní poruchy komunikace u dospělých (Dysartrie, apraxie)
Neuropsychologie parkinsonských syndromů
Palatolalie
Poruchy polykání
Stimulační program MAXÍK
Vady a poruchy sluchu
Vyšetřovací testy v klinické logopedii
Vývojová dysfázie
Základy dětské neuropsychologie
Základy zdravotnické legislativy
Získané dysartrie

ABSOLVOVANÉ STÁŽE

Ambulance klinické logopedie PaedDr. Merunková, Kladno
Logopedie, s.r.o. - lůžkové oddělení Nemocnice Nový Jičín
Sanatorium Demosthenes, s.r.o., Ústí nad Labem
Soukromá klinika Logo, s.r.o., Brno
Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha

FOTOGALERIE

Jak to u nás vypadá...

Mgr. et Mgr. Lucie Brabcová